Referenser

Vi har för närvarande kunder inom följande branscher:

Våra kunder sträcker sig från enskilda firmor till börsnoterade företag. Av sekretessskäl kan vi tyvärr inte namnge alla våra kunder här på hemsidan.

 


Transformer Group är en designbyrå som utför uppdrag inom områden som produktdesign, interaktionsdesign, inredning samt grafisk formgivning
   
Zenit Design Group Zenit design group är södra Sveriges ledande designkontor. Med industridesigners och konstruktörer sida vid sida skapar de framgångsrik design åt sina kunder.
   
sidec Sidec arbetar med att åt sina kunder få fram biologisk information genom att visualisera och tolka proteiner och antikroppar.