Metallgjutning

Vi utför metallgjutningar med höga toleranser och mycket god ytfinhet. Våra metoder är sandgjutning och förloradform. Metallerna vi främst använder är aluminium och brons. Övriga metaller på begäran.

Se mer på www.rosengrensmetall.se