Priser / 3d-utskrift

3D-utskrifter

Priserna påverkas av materialåtgång, utskriftstid och risk. Tunna objekt såsom husmodeller riskerar att falla sönder innan de blivit färdigbehandlade, vilket medför en extra kostnad då arbetet blir mer tidskrävande. Vid mindre filjusteringar tillkommer ingen kostnad, men vid större filprepareringsarbete tillkommer en kostnad på 450kr exkl. moms per arbetstimme.

Prisexempel

3d-utskrift
3D-utskrift \ 60x51x36mm
24 st: 6500:-
1 st: 1200:-
Husmodell \ 200x80x165mm
1 st: 5500:-