CAD

Vi är vana vid CAD-arbete och hjälper till med allt från helhetslösningar till småjusteringar. Vi arbetar i Rhino med full 3D-CAD och friformsframställning. Har ni plana ritningar, skisser mm så omvandlar vi enkelt dessa till 3D-volumer.